Barn 6-12 år: Aktivitetsavgift 750kr pr semester

Ungdom 13-14 år: Aktivitetsavgift 750kr pr semester

Ungdom 15-19år: Aktivitetsavgift 1500kr pr år

Senior 20+: Aktivitetsavgift 2500kr pr år