VÅRE VERDIER:

Omtanke, respekt og lojalitet i et fellesskap

VÅR VISJON:
Vi gleder oss over hverandres stolte øyeblikk

VÅR MÅLSETTING:
Førstevalget for topp og bredde

VÅRT VERDIGRUNNLAG

Vi vil ha et fellesskap der vi utvikler oss som mennesker.
Vi har stor aksept for hverandres meninger – ved å være positivt kritiske skaper vi framgang.
Vi vil ha et fellesskap der det er en styrke at vi er ulike.
Vi jobber mot felles mål – klubbens mål og personlige mål.
Vi vil ha et humørfylt fellesskap der vi støtter hverandre og bygger hverandre opp.

VÅRE SUKSESSKRITERIER

Våre sterke sider som preger vår prestasjonskultur:
Prioritering,
Organisering,
Treningsvillig,
Best når det gjelder
Fellesskap

Vi har alltid kvalitet i innholdet i samholdet i fellesskapet.
Gjennom fellesskapet skaper vi det beste Trondheim Friidrett

VÅR VIRKSOMHETSIDE

Trondheim Friidrett legger til rette for sine utøvere slik at alle får muligheten til

å prestere det som er optimalt for hver enkelt.

Vi skal legge til rette for at utøveren lykkes. Det gjør vi ved at vi stiller høye krav på egne vegne til trenerkompetanse, organisering og ledelse av klubben.

Vi legger til rette for utvikling av utøveren både sportslig og som menneske gjennom et godt fellesskap

 

 

 

 

 

SPAREBANK1 - VÅRT KONTONUMMER;

4200.36.91513